Start Adult dating gardar north dakota

Adult dating gardar north dakota

Särskilt aktiva och stridsvilliga var danerna som också inledde allvarliga försök att kolonisera England.

År 986 utgick en nordisk expedition till Grönland och där anlades kolonier, som vi idag bara kan se spår av i form av ruiner.

Erik Röde reste år 982 till Grönland och tillbringade tre år för att studera Grönlands sydvästra kuster.

Danskar och västsaxare möttes i Slaget vid Ashdown år 871.

Här segrade västsaxarna, men om danskarna hade besegrat dem hade möjligheten att erövra hela England varit öppen. De duktiga och stridsvana danskarna fick påfyllning av nya soldater från hemlandet.

Ragnar Lodbroks son Ivar Benlös var ett sådant exempel.

Han var en skicklig krigsman, som planerade och genomförde vinnande slag i England. Enligt klassiskt framgångsrikt mönster skapades först starka militära fästen, senare inlemmade man familjer och barn i området, röjde mark och odlade jorden.

I slaget mellan Europa och Asien, som stod mellan greker och perser i Platea, segrade grekerna, som sedan reste minnesvårdar och inrättade festliga lekar till minne av dagen (den 22 september 479 f Kr.) Om perserna hade vunnit hade den europeiska kontinenten idag kunnat vara representerat av en stor asiatisk eller orientalisk befolkning. Romarna De mest omtalade och framgångsrika kolonialisterna var romarna. Grekland och till skillnad från många kolonialherrar, som ansett sig vara förmer än de koloniserade folken såg romarna grekerna som föredömen, som man kunde lära sig något av.