Start Composer of pagdating ng panahon

Composer of pagdating ng panahon

An sarong kamot niya dae na gayod naka tios, kinaputan an boto ko.. Kitoun mo kohhh plleassee..” Mga agrangay man kan babae.

Inda kung nag aaram siya kan ginigibo niya o talagang trip lang kan baknit na ini na pagirukan an talinga ko.

garo isinayad kan babae an bitis niya sa talinga ko. Garo ako ayam na pinagigirukan kan babaeng ini, na nasisiraman ako. dae ko na maintindihan an dialogue ni ‘Michelle Pfiefer’ Pirang minuto na nakasayad an bitis sa sakuyang talinga. Namati ko, garo nag urunat an kalamanan kan bitis niya.

“UUUunngggg…..” Napakusog an agrutong niya, marhay sanang maribog man an eksena sa sine. Handal ako ta tibaad dae siya pwede putukan, pero mayo girong an babae. Duruderetso sa laog kan putay, sa kalaog-laogan kan cervix. Ako man, dae ko aram kung pirang santo an naheheling ko sa kalangitan – – gabos sinda nag uurapakan.